Informace o autoservisu Dopravní inspektorát Praha 5 - Motol

Magistrát hlavní město Praha - Odbor dopravně správních agend

pracoviště Praha 5 Motol

 

Agenda pracoviště:

- Provádí odhlášení již registrovaného vozidla na nového provozovatele nebo vlastníka vozidla

- Provádí zkoušky z profesní způsobilosti řidičů

- Přiděluje a vydává nové registrační značky v případě ztráty, zničení, poškození, odcizení

- Přiděluje registrační značku silničnímu vozidlu

- Přijímá žádosti a provádí zápis a výmaz zástavního práva k silničním motorovým vozidlům do registru vozidel a technického průkazu vozidla

- Přijímá žádosti a rozhoduje o trvalém vyřazení silničního vozidla z registru silničních vozidel

- Přijímá žádosti a schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla

- Přijímá žádosti o povolení přestavby silničního vozidla

- Přijímá žádosti o povolení výroby jednotlivého silničního vozidla

- Přijímá žádosti o registraci motorového vozidla, rozhoduje o zápisu vozidla do registru vozidel

- Přijímá žádosti o zápis změn údajů v registru vozidel

- Schvaluje technickou způsobilost a vydává technické průkazy pro jednotlivě vyrobené vozidlo

- Vede registr silničních vozidel

- Vydává duplikáty osvědčení o registraci vozidla

- Vydává osvědčení o registraci silničního vozidla

- Vydává průkaz profesní způsobilosti řidiče

- Vydává technické průkazy vozidla a provádí zápisy do technického průkazu

Kde nás najdete?

Zobrazit